Tuesday, June 30, 2009

Apa itu Fizik?

Tidak ada jawapan ringkas atau lengkap bagi soalan ini. Orang yang berlainan latarbelakang akan memberikan jawapan yang bebeza sesuai dengan pengalamannya berinteraksi dengan Fizik. Malahan, kamus yang berbeza akan memberikan makna yang sedikit berlainan antara satu sama lain. Kebanyakan buku teks Fizik tidak memberikan takrif bagi Fizik tetapi sekadar memberikan ciri-ciri Fizik sebagai satu disiplin ilmu.

Berikut adalah beberapa contoh bagi menerangkan pernyataan di atas:

1. Kamus Dewan: Cabang ilmu sains yang mengkaji sifat-sifat jirim dan tenaga dan perkaitan antara semua unsur ini.

2. Chambers Concise 20th Dictionary: Sains sifat-sifat jirim dan tenaga.

3. Hutchinson 20th Century Encyclopedia: Cabang sains mengenai hukum-hukum yang muktamad mengenai struktur alam semesta dan bentuk-bentuk jirim dan tenaga dan interaksinya.

4. Kebanyakan ibu-bapa: Satu mata pelajaran peperiksaan SPM. (Ini agakan Pak Hj saja)

5. Pelajar tingkatan empat: Satu mata pelajaran mengenai daya dan gerakan. (Ini pun agakan Pak Hj juga)

6. Daripada wikipedia: Fizik (Greek: physis - φύσις bermaksud "alam") adalah sains alam semulajadi; satu kajian tentang jirim dan gerakannya melalui ruang-masa dan semua yang terbit daripadanya seperti tenaga dan daya. Secara umumnya, fizik adalah analisis tentang alam yang dilakukan untuk memahami kelakuan dunia dan alam semesta.

Pendapat Pak Hj sendiri: Fizik adalah satu disiplin ilmu tentang alam fizikal yang dibangunkan secara sistematik melalui kaedah cerapan empirikal. Kesemua yang Pak Hj huruf condongkan itu membawa maksud Fizik adalah satu lompokan ilmu dan cara mencari ilmu yang bersifat dinamik.

No comments:

Post a Comment